Beton cu agregate expuse ideale pentru: căi de acces, parcări, terase, alei de grãdină, margini piscine

 

Informații generale

Betonul cu agregate expuse este o soluție decorativã și durabilã de amenajare a spațiilor exterioare – atât elemente orizontale, cât și verticale (drumuri și cãi de acces, esplanade, terase, scãri etc.). În betonul cu agregate expuse, agregatele (pietrele) de la fața elementului, de regulã înglobate în beton,sunt lãsate vizibile pentru a crea suprafeøe cât mai aspectuoase.

Prin utilizarea unor agregate frumoase sau prin introducerea în masa betonului a unor pigmenøi, a unor agregate din sticlã sau fosforescente, se poate crea o imagine extrem de atractivã a spațiilor de circulație.

Aplicații – Domenii de utilizare

Atât datoritã efectului estetic,cât și a durabilitãții și efectului antiderapant, betonul cu agregate expuse este utilizat în diferite proiecte ca de exemplu:

1. Proiecte private, rezidenøiale și/sau comerciale

• cãi de acces, parcãri

• terase, alei de grãdinã

• zone de margine ale piscinelor

• garduri, scãri, socluri æi pereøi decorativi.

2. Proiecte publice

• zone pietonale (strãzi, piețe, esplanade, faleze)

• parcãri, pasaje, sensuri giratorii, trotuare, piste pentru biciclete

• alei, parcuri și grãdini

• fațade, ziduri de sprijin, pereți.

Existã diferite tehnici de producere a betonului cu agregate expuse, fiecare dintre acestea oferind un aspect distinct æi surprinzãtor. Tehnica de expunere a agregatelor este relativ simplã, constând în aplicarea unui produs întârzietor de prizã pe suprafața betonului proaspãt turnat.

Dupã întãrirea betonului (în general, dupã 18-24 ore de la turnare), suprafața este curãțatã cu un jet puternic de apã, în vederea înlãturãrii stratului superficial, inert, de mortar/pastã de ciment, obținându-se astfel expunerea agregatelor.

 

Recomandãri pentru punerea în operã

Se recomandã punerea în operã printr-un aplicator agreat Holcim și considerarea urmãtoarelor aspecte principale:

• Pe șantier nu se vor adãuga apã sau alte materiale în beton.

• Suprafața betonului proaspãt turnat trebuie protejatã, delimitatã æi semnalizatã corespunzãtor pânã la darea în exploatare.

• Nu se vor executa lucrãri din beton cu agregate expuse dacã existã previziuni de ploaie sau de

temperaturi excesive (cãldurã sau frig).

• Turnarea betonului cu agregate expuse se face cu jgheabul sau cu bena. În cazul elementelor verticale, se poate turna cu pompa, asigurându-se accesul furtunului în cofraj, pânã la zona de turnare.

• Înaintea turnãrii se vor efectua lucrãri de pregãtire a stratului suport, ce includ compactarea adecvatã a solului æi obøinerea unei cât mai bune planeitãți.

• Suportul se va umezi înainte de turnare æi, dacã este cazul, se va proteja cu ajutorul unei folii.

• Se va evita compactarea betonului în exces, pentru a împiedica migrarea agregatelor mari de la suprafaøa ce urmeazã a fi prelucratã.

• Soluțiile de dezactivare se vor aplica pe beton dupã ce apa de mustire se evaporã.

  • Aplicarea peliculei de dezactivare/întârziere a prizei se va realiza în strat uniform: pe cofraje, în cazul suprafețelor verticale – pe suprafațã expusã a betonului, dupã finisarea acestuia în cazul suprafețelor orizontale.

• În cazul în care temperaturile exterioare sunt scãzute, betonul va fi protejat pentru a putea fi spãlat dupã 24 ore.

• Pelicula de substanțã dezactivantã previne evaporarea rapidã a apei, protejând betonul.

Pentru a obține oferta de preț, te rugăm să treci prin formularul de contact